( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /etc/php5/iig_caesar_prepend.php on line 276
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0022280960{main}( )../index.php:0
20.0051283936require( '/afs/elte.hu/org/mta-etologia/mta-etologia.elte.hu/config/config.php' )../index.php:20
30.0051284184mysql_connect_caesar( )../config.php:6
40.0052284752mysql_connect ( )../iig_caesar_prepend.php:276
MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport

Célkitűzések > Általános

Az ELTE Etológia Tanszékén már közel 20 éve folyó kutatások igazolták hipotézisünket, amely szerint a kutya és az ember közti számos viselkedési hasonlóság egy olyan konvergens evolúciós folyamat eredménye, amelynek során a kutya alkalmazkodott az emberi környezethez. Ezen funkcionális hasonlóságok a két faj viselkedéskomplexében nemcsak a fő dimenziókban, de a komponensek, ún. „szocális primitivák” szintjén is tetten érhetők. A domesztikáció során ezekre ható irányító szelekció specifikus különbségeket hozott létre a farkashoz képest, másrészt egy további, szétválasztó szelekció olyan variabilitást eredményezett, ami kivételes lehetőséget teremt a mögöttes biológiai mechanizmusok elemzésére. Így a kutya ígéretes modellállat az emberi szociális kogníció evolúciójának tanulmányozására.

Az eddigi kutatások eredményeképp leírt kutyamodell értelmezési lehetőségeit interdiszciplináris megközelítéssel kívánjuk tovább szélesíteni. Célunk eléréséhez két alapvető tudományos eszköztárat alkalmazunk párhuzamosan, ami a viselkedés-tudományokban teljesen újszerű, szinergikus megközelítést eredményez.

Egyfelől a hagyományos, analitikai felfogást követve a szociális viselkedés alapjaira koncentrálva főképp a humán kötődési viselkedés, az agresszió és a szociokognitív interaktivitás kutyában megjelenő analóg formáinak és azok genetikai hátterének vizsgálatát tervezzük a legmodernebb, nem-invazív eljárások alkalmazásával, beleértve a teljes genomanalízist, funkcionális viselkedésgenetikai módszereket és agyi aktivitás mérését (fMRI).

Másfelől megkíséreljük egy megfelelő szintetikus eljárás alkalmazásával bizonyítani, hogy a kutyán leírt humán-analóg szociális viselkedésformák más, nem biológiai alapon szerveződő ágensek, például a társrobotok emberrel való interakciós képességeit is javítják, hiszen az emberek komplex és főként nyelvi kommunikáción alapuló szociális élete hasonló kihívást jelent a robotok számára, mint amilyenekkel hajdan a kutya szembesült.

A kutatást széles körű hazai és nemzetközi kooperációban végezzük, melynek eredményeként egy olyan természetes állati modell alapjait kívánjuk lefektetni, amely döntően hozzájárul az ember evolúció biológiai modellezéséhez, illetve új irányt adhat a robotikai kutatásoknak.

 

Előzmények:

 

Az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport 1998-tól kezdődően két ciklusban végzett átfogó kísérletes vizsgálatokat a kutyán. Ezt követően a további kutatásoknak az ELTE Etológiai Tanszéke adott otthont. Kiindulási elképzelésünk, miszerint a kutya viselkedésének tanulmányozása révén egy új emberi evolúciós modell kidolgozása válhat lehetővé, ma már kézzel fogható közelségbe került.